lekerei.de > thai
down

ขอต้อนรับ เข้าสู่ lekerei.de ค่ะ

rathaus-rueck-kl.jpg

Das neue Rathaus
ศาลากลาง เมือง ฮันโนเวอร์


าคไทย ของเว็บไซต์นี้ นะคะ ก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับ เมือง ฮันโนเวอร์ เกี่ยวกับ ประเทศ เยอรมัน และจะเป็น เรื่องต่าง ๆ ที่เราคิดว่า น่าสนใจ สำหรับ ผู้ที่สนใจ ในชีวิต ความเป็นอยู่ ของคน ที่อยู่ที่นี่ค่ะ ซึ่งเรา ได้แบ่งออก เป็นหมวด ๆ ดังนี้ค่ะ

ฮันโนเวอร์ (Hannover)

ที่ตั้ง ตาม ภูมิศาสตร์ Koordinaten: 52° 22' 28" Nord   9° 44' 19" Ost

มือง ฮันโนเวอร์ หรือ ที่ ชาวไทย ในเยอรมัน มักเรียกว่า ฮันโนเฟอร์ นี้ (ชาวเยอรมัน เรียกว่า ฮันโนแฟร์ หรือ ฮันโนฟ่า) เป็น เมืองหลวง ของรัฐ นีแดร์ซัคเซ่น (Niedersachsen) ค่ะ รัฐ นีแดร์ซัคเซ่น นี้ก็เป็น รัฐหนึ่ง ในจำนวน 16 รัฐ ของ ประเทศ เยอรมันนี (Deutschland) อยู่ทาง ตอนเหนือ ของประเทศ พลเมือง ของ ประเทศเยอรมันนี มีทั้งหมด 82 ล้านกว่าคน จากข้อมูล ของกรมสถิติ เมืองฮันโนเวอร์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011 มีคนอาศัยอยู่ใน เมืองฮันโนเวอร์ จำนวน 512 239 คน และในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ถือพาสปอร์ตของประเทศไทย 444 คน ค่ะ

hannofer-titelbild-kl.jpg

ถานที่ตั้งเมือง ในปัจจุบัน มีหลักฐาน ค้นพบว่า เริ่มมี ผู้คน มาตั้ง บ้านเรือน อยู่ตรงริมฝั่ง แม่น้ำ ลายเน่ (Leine) นี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 950 ฮันโนเวอร์ ได้ถูก สถาปนา ขึ้นเป็นเมือง เมื่อปี ค.ศ. 1241 และได้เป็น เมืองหลวง ของรัฐ นีแดร์ซัคเซ่น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1946


ข้อมูล ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ฮันโนเวอร์ (Hannover)

up

ประเทศ เยอรมันนี (Deutschland)

up

ประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Niederlande)

up

เรื่องอื่น ๆ (Allgemeines)

up